Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet) foglalt feltételekkel pályázatot ír ki civil szervezetek számára.

Támogatási célok: 

a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód elősegítése,

b) nevelés, oktatás,

c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység,

d) közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása,

e) munkanélküliek segítése,

f) fogyatékosok támogatása,

g) zöldprogram, településépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem,

h) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó más közösségi tevékenység.

Pályázhatnak azok a civil szervezetek:

  1. amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
  2. azon alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,

 

és amelyek beszámolójukat, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést a bíróság részére benyújtották, letétbe helyezték.

 

Továbbá:

  1. bejegyzett székhelye Márianosztra község közigazgatási területén van, és
  2. a településhez kapcsolódó vagy a települési lakosokat érintő programok szervezésére kívánja fordítani, amely a település lakosságának érdekeit szolgálja.

 

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll.

Nem részesülhet támogatásban az pályázó, akinél a pályázat benyújtását követően keletkezett a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét megalapozó körülmény és annak közzétételét elmulasztotta, továbbá ha közvetlen politikai tevékenységet folytat.

A pályázathoz mellékelni kell:

– a rendelet 1. melléklete szerinti Adatlapot,

– a rendelet 2. melléklete szerinti Pályázati űrlapot,

– a szervezet bankszámlaszámát,

– a rendelet 9. § (2) bekezdésében felsorolt egyéb okiratokat, iratokat.

 

A pályázat beadási határideje:
2023. március 31. péntek 12:00 óra.

Beadás módja: személyesen, vagy postai úton.

Beadás cím: Márianosztrai Közös Hivatal, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Civil pályázat” megjelölést.

A postán történő benyújtás esetén a pályázatot úgy kell postára adni, hogy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján (2023. március 31.) megérkezzen.

A Pályázati űrlap és az Adatlap a Hivatalnál térítésmentesen vehető át, vagy letölthető a www.marianosztra.hu honlapról. ( LETÖLTÉS /.pdf/ )

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. áprilisi rendes képviselő-testületi ülés.

A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb tárgyévet követő év január 15-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában, aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.

 

Burikné Moóri Tamara
polgármester

erfa

További hírek

Meghívó – Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogyMárianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX törvény 54.-a valamint a Képviselő-testület Szervezeti és működési Szabályairól szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet 36.-a alapján 2024. május 13-án (hétfőn) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívjuk:

Tovább olvasom »