Beiskolázási támogatás

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló rendeletének 15.§-a szerint:

  1. § (1) Beiskolázási támogatásban részesül:

a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy

b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig szülője, vagy törvényes képviselője, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4,5-szörösét (128.250,- Ft),

b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét (142.500,- Ft).

(2) A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege

  1. a) pont esetén                                                            10.000,- Ft/gyermek
  2. b) pont esetén                                                            15.000,- Ft/gyermek.

(3) A támogatás minden év július 1. napjától október 31. napjáig terjedő időszakban vehető igénybe.

(4) A beiskolázási támogatás igénybevételéhez be kell nyújtani az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról.

Az eljárás kérelemre indul, nyomtatványt ügyfélfogadási időben az Önkormányzatnál igényelhet.

erfa

További hírek

Partnerségi egyeztetés!

Tisztelt véleményező Partnerek!
Értesítem, hogy Márianosztra Településtervének tárgyában, mely a teljes közigazgatási területre vonatkozik  partnerségi egyeztetést hívunk össze.

Tovább olvasom »

Álláspályázat – jegyző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére:

Tovább olvasom »