Beiskolázási támogatás

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló rendeletének 15.§-a szerint:

  1. § (1) Beiskolázási támogatásban részesül:

a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy

b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig szülője, vagy törvényes képviselője, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4,5-szörösét (128.250,- Ft),

b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét (142.500,- Ft).

(2) A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege

  1. a) pont esetén                                                            10.000,- Ft/gyermek
  2. b) pont esetén                                                            15.000,- Ft/gyermek.

(3) A támogatás minden év július 1. napjától október 31. napjáig terjedő időszakban vehető igénybe.

(4) A beiskolázási támogatás igénybevételéhez be kell nyújtani az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról.

Az eljárás kérelemre indul, nyomtatványt ügyfélfogadási időben az Önkormányzatnál igényelhet.

erfa

További hírek

Meghívó – Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogyMárianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX törvény 54.-a valamint a Képviselő-testület Szervezeti és működési Szabályairól szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet 36.-a alapján 2024. május 13-án (hétfőn) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívjuk:

Tovább olvasom »