Beiskolázási támogatás

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló rendeletének 15.§-a szerint:

  1. § (1) Beiskolázási támogatásban részesül:

a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy

b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig szülője, vagy törvényes képviselője, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4,5-szörösét (128.250,- Ft),

b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét (142.500,- Ft).

(2) A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege

  1. a) pont esetén                                                            10.000,- Ft/gyermek
  2. b) pont esetén                                                            15.000,- Ft/gyermek.

(3) A támogatás minden év július 1. napjától október 31. napjáig terjedő időszakban vehető igénybe.

(4) A beiskolázási támogatás igénybevételéhez be kell nyújtani az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról.

Az eljárás kérelemre indul, nyomtatványt ügyfélfogadási időben az Önkormányzatnál igényelhet.

erfa

További hírek

Állásajánlat – Pénzügyi ügyintéző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére:

Tovább olvasom »

Barnakőszén igények előzetes felmérése

A Kormány a kialakult gazdasági helyzetben a lakossági téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében, fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra. Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat:

Tovább olvasom »