ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Közösség szervező, könyvtáros

MÁRIANOSZTRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Közösség szervező, könyvtáros munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Települési rendezvények, nemzeti ünnepek alkalmával rendezvények szervezése, a helyi könyvtár és zarándok szálláshely, helyi tájház (nem önállóan működő és nem önállóan gazdálkodó intézmény) programjainak szervezése. A kulturális, közművelődési, könyvtári feladatok ellátása, szervezése, bonyolítása. Kulturális és közművelődés jellegű pályázatok figyelése, koordinálása, kezelése. A könyvtári gyűjtemény gondozása. Kölcsönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, tájékoztatás. Kapcsolattartás az önkormányzattal, intézményekkel és civil szervezetekkel. A község honlapjának közművelődési programjainak karbantartása. Intézi a zarándok szálláshelyre beérkező szállásigényeket.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 30 óra, Általános, Részmunkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye:  Márianosztra

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Márianosztra Község Önkormányzata

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, Művelődésszervező, könyvtáros

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 Felhasználói szintű MS Office

 Felhasználói szintű internetes alkalmazások használata

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 Idegen nyelvtudás

 Könyvtárosi szakképzettség

 Szakmai tapasztalat -legalább 1-3 év szakmai tapasztalat-

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 Önállóság (alap)

 Probléma-megoldó készség (alap)

 Kommunikációs készség (alap)

 Konfliktus-kezelés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.02. 14:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a közösségszervezőt, könyvtárost. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelennek nyilvánítja és az értékelést mellőzi. A pályáza

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.09. 14:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  • Márianosztra Község Önkormányzat hivatalos honlapja. Márianosztra Község Önkormányzat hirdetőtáblája

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.06.12.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Hirdetmény

A 13-570450-201 vadászterület Tulajdonosi Közösségének képviselöjeként az 1996. évi LV. Törvény 12.§ (13) bekezdése, illetve a Működési Szabályzat 6.1 pontja alapján ezúton összehívom a Tulajdonosi Gyűlést:

Tovább olvasom »