Állásajánlat – Pénzügyi ügyintéző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben. Havi pénzforgalmi jelentések, mérleg jelentések, beszámoló, analitikák vezetése. Belső szabályzatokban foglalt feladatok ellátása. Költségvetés-tervezés, beszámoló készítést. Kapcsolattartás más intézményekkel, hatóságokkal.

 

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi és számviteli feladatkör 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontja alapján.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvelési feladatok, pénzügyi és számviteli feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, pézügyi ügyintéző,
 •       szakmai jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői végzettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019.(IV.23.) korm. rendelet szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. jegyző nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/406/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Bahil Emilné dr. bírálja el, a nyertes pályázó kiválasztása pedig a polgármester egyetértésével történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.marianosztra.hu – 2022. május 23.
 •       önkormányzati hirdetőtáblák – 2022. május 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja, több esélyes pályázó estén pedig személyes meghallgatásra is sor kerülhet, előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napján megérkezzen.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 1. napjától a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet) foglalt feltételekkel pályázatot ír ki civil szervezetek számára:

Tovább olvasom »

Iskolai beiratkozás 2024/25.

2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §. (7), illetve a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. §-nak megfelelően a 2024/2025-ös tanévre szóló általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

Tovább olvasom »