Állásajánlat – Pénzügyi ügyintéző /Zebegény/

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2627 Zebegény, Árpád utca 5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pontja szerint.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi feladatok: könyvelés (ASP program segítségével), számlázás, kontírozás, házi pénztárak kezelése, nyilvántartások vezetése. Pályázatok elszámolása. Munkaügyi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügy, számvitel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, pénzügyi ügyintéző,
  • szakmai jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Mérlegképes könyvelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

87/2019.(IV.23.) korm. rendelet szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. jegyző nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/666-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
  • Elektronikus úton Kramár-Frank Dóra részére a nosztra@t-online.hu E-mail címen keresztül
  •  Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Bahil Emilné dr. bírálja el, a nyertes pályázó kiválasztása pedig a polgármester egyetértésével történik. A jegyző az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Márianosztra, Zebegény, Letkés, Ipolydamásd, Ipolytölgyes önkormányzatok hirdetője honlapja – 2022. szeptember 26.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. Személyesen leadható zárt borítékban a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, a munkavégzés végéig, mely hétfőtől-szerdáig 7.30 – 16.00 óra, pénteki napon 8.00 – 14.00 óra között (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Meghívó – Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogyMárianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX törvény 54.-a valamint a Képviselő-testület Szervezeti és működési Szabályairól szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet 36.-a alapján 2024. május 13-án (hétfőn) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívjuk:

Tovább olvasom »