Állásajánlat – Pénzügyi ügyintéző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2025. május 31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pontja szerint.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi feladatok: könyvelés (ASP program segítségével), számlázás, kontírozás, házi pénztárak kezelése, nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügy, számvitel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  •  Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, pénzügyi ügyintéző,
  • szakmai jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Mérlegképes könyvelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

87/2019.(IV.23.) korm. rendelet szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. jegyző nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/665-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
  • Elektronikus úton Kramár-Frank Dóra részére a nosztra@t-online.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Bahil Emilné dr. bírálja el, a nyertes pályázó kiválasztása pedig a polgármester egyetértésével történik. A jegyző az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Márianosztra, Zebegény, Letkés, Ipolydamásd, Ipolytölgyes önkormányzatok hirdetője honlapja – 2022. szeptember 26.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. Személyesen leadható zárt borítékban a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, a munkavégzés végéig, mely hétfőtől-szerdáig 7.30 – 16.00 óra, pénteki napon 8.00 – 14.00 óra között (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 1. napjától a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet) foglalt feltételekkel pályázatot ír ki civil szervezetek számára:

Tovább olvasom »

Iskolai beiratkozás 2024/25.

2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §. (7), illetve a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. §-nak megfelelően a 2024/2025-ös tanévre szóló általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

Tovább olvasom »