Állásajánlat – Pénzügyi ügyintéző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja alapján.

Ellátandó feladatok:
Könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben. Havi pénzforgalmi jelentések, mérleg jelentések, beszámolók, analitikák vezetése. Belső szabályzatokban foglalt feladatok ellátása. Költségvetés-tervezés, beszámoló készítés. Kapcsolattartás más intézményekkel, hatóságokkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Könyvelési feladatok, pénzügyi és számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, pénzügyi ügyintéző,
 •       szakmai jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői végzettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019.(IV.23.) korm. rendelet szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. jegyző nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/406-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatokat Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Bahil Emilné dr. bírálja el, a nyertes pályázó kiválasztása pedig a polgármester egyetértésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.marianosztra.hu – 2022. június 8.
 • önkormányzati hirdetőtáblák

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja, több esélyes pályázó esetén pedig személyes meghallgatásra is sor kerülhet, előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napján megérkezzen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 8.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

III. fokú hőségriasztás

Tisztelt Lakosság! A Pest Vármegyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatal tájékoztatja Önöket, hogy a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi

Tovább olvasom »