Állásajánlat – Pedagógiai asszisztens

Márianosztrai Kistücsök Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Márianosztrai Kistücsök Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkájának segítése, a munkakörben meghatározottak alapján. Az óvodapedagógus irányítása mellett, gondozási és nevelési feladatok ellátása, pedagógiai munka előkészítése, segítése, adminisztrációs feladatok ellátása. Az óvoda működése és a nevelőmunka feltételeinek biztosítása érdekében meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középiskola/gimnázium,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       Büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       óvodában szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatok arról, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Moóri Tamara polgármester nyújt, a +36303993882 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Kistücsök Óvoda címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/546-2/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
  •       Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a polgármester bírálja el. A kinevezésnél 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Márianosztra Község Önkormányzatának honlapja
  •       Márianosztra Község Önkormányzatának hirdetője

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, postai úton Márianosztra Község Önkormányzata címre történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/546-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens pályázat címmel. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. Személyesen leadható zárt borítékban a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időben, a munkavégzés végéig, mely hétfőtől-szerdáig 7.30-16.00 óra, pénteki napon 8.00-14.00 óra között (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. szeptember 6-án (szerdán) 9:30 órától 13 óráig az ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel. Szíves megértésüket köszönjük!

Tovább olvasom »

Iskolabusz menetrend

Tisztelt Szülők!

A Szobi Fekete István Általános Iskola tájékoztatása szerint a Váci Tankerületi Központ a Márianosztra-Szob útvonalon 2023.09.01 – 2023.12.21. időtartamra iskolabuszt üzemeltet. Részletek:

Tovább olvasom »