Állásajánlat – Pedagógiai asszisztens

Márianosztrai Kistücsök Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Márianosztrai Kistücsök Óvoda

Pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jó kommunikációs készség, empátia, együttműködő képesség, tolerancia.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

– Középfokú képesítés, Pedagógiai asszisztens,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernus Bernadett Kitti nyújt, a +36306966569 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Kistücsök Óvoda címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/24 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

vagy

– Elektronikus úton Csernus Bernadett Kitti részére a kistucsokovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet) foglalt feltételekkel pályázatot ír ki civil szervezetek számára:

Tovább olvasom »