Állásajánlat – Óvodapedagógus

Márianosztrai Kistücsök Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Márianosztrai Kistücsök Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, közösségi életre való felkészítése az óvoda pedagógiai programja alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, óvodapedagógus,
 •       büntetlen előélet
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       3-7 éves gyermekek fejlesztése, legalább 1-3 év tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz,
 •       motivációs levél,
 •       iskolai végzettségről okmányok másolata,
 •       hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paulikné P. Bernadett nyújt, a 27-370422 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Kistücsök Óvoda címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •       Elektronikus úton Paulikné P. Bernadett részére a nosztraovi@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       KSZK honlap, Önkormányzat honlapja, hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot úgy kell postára adni, az e-mailt úgy kell elküldeni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Meghívó – Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogyMárianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX törvény 54.-a valamint a Képviselő-testület Szervezeti és működési Szabályairól szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet 36.-a alapján 2024. május 13-án (hétfőn) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívjuk:

Tovább olvasom »