Állásajánlat – Óvodapedagógus

Márianosztrai Kistücsök Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Márianosztrai Kistücsök Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, közösségi életre való felkészítése az óvoda pedagógiai programja alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, óvodapedagógus,
 •       büntetlen előélet
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       3-7 éves gyermekek fejlesztése, legalább 1-3 év tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz,
 •       motivációs levél,
 •       iskolai végzettségről okmányok másolata,
 •       hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paulikné P. Bernadett nyújt, a 27-370422 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Kistücsök Óvoda címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 •       Elektronikus úton Paulikné P. Bernadett részére a nosztraovi@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       KSZK honlap, Önkormányzat honlapja, hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot úgy kell postára adni, az e-mailt úgy kell elküldeni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. szeptember 6-án (szerdán) 9:30 órától 13 óráig az ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel. Szíves megértésüket köszönjük!

Tovább olvasom »

Iskolabusz menetrend

Tisztelt Szülők!

A Szobi Fekete István Általános Iskola tájékoztatása szerint a Váci Tankerületi Központ a Márianosztra-Szob útvonalon 2023.09.01 – 2023.12.21. időtartamra iskolabuszt üzemeltet. Részletek:

Tovább olvasom »