Állásajánlat – munkaügyi-pénzügyi ügyintéző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal munkaügyi-pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2025. május 31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Munkaügyi-pénzügyi feladatok a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pontja szerint.

Ellátandó feladatok:

Munkaügyi és pénzügyi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A személyi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása a KIRA rendszerben (kinevezés, módosítás, jogviszony megszüntetés, távollétek, munkáltatói igazolások, szabadság nyilvántartása). Nem rendszeres és külső személyi juttatások számfejtése. Pénzügyi feladatok (pénztárosi, számlázási) végrehajtása ASP program segítségével.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, munkaügy, pénzügy,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 87/2019.(IV.23.) korm. rendelet szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. jegyző nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/568-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi-pénzügyi ügyintéző.
  • Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi úr 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Bahil Emilné dr. bírálja el, a nyertes pályázó kiválasztása pedig a polgármester egyetértésével történik. A jegyző az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Honlap, hirdetőtábla – 2022. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/568-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi-pénzügyi ügyintéző pályázat címmel. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. Személyesen leadható zárt borítékban a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, a munkavégzés végéig, mely hétfőtől-szerdáig 7.30 – 16.00 óra, pénteki napon 8.00 – 14.00 óra között (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Meghívó – Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogyMárianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX törvény 54.-a valamint a Képviselő-testület Szervezeti és működési Szabályairól szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet 36.-a alapján 2024. május 13-án (hétfőn) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívjuk:

Tovább olvasom »