Állásajánlat – Falugondnok

Márianosztra Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Márianosztra Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       8 Általános, falugondnoki képzettség, vagy a képzettség megszerzésének vállalása,
  •       B kategóriás jogosítvány,
  •       magyar állampolgárség, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Gépjárművezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, gépjárművezetői engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Moóri Tamara polgármester nyújt, a +36303993882 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Márianosztra Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/573/2021. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
  • Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Márianosztra Község Önkormányzatának polgármestere bírálja el. A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki és a pályázat érvénytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Márianosztra Község Önkormányzatának honlapja – 2021. szeptember 13.
  • Márianosztra Község Önkormányzatának hirdetője – 2021. szeptember 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. Személyesen leadható zárt borítékban a Márianosztra Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyfélfogadási időben, a munkavégzés végéig, mely hétfő, kedd, szerda 7.30 – 16.00 óra, pénteki napon 8.00 – 14.00 óra (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/573/2021., valamint a munkakör megnevezését: falugondnoki pályázat címmel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet) foglalt feltételekkel pályázatot ír ki civil szervezetek számára:

Tovább olvasom »