Állásajánlat – Falugondnok

 

Márianosztra Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Márianosztra Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, falugondnoki képzettség, vagy a képzettség megszerzésének vállalása,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárség, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, gépjárművezetői engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Moóri Tamara polgármester nyújt, a +36303993882 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Márianosztra Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/573-3/2021. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
  • Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Márianosztra Község Önkormányzatának polgármestere bírálja el. A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki és a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Márianosztra Község Önkormányzatának honlapja – 2021. december 3.
  • Márianosztra Község Önkormányzatának hirdetője – 2021. december 3.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. Személyesen leadható zárt borítékban a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyfélfogadási időben, a munkavégzés végéig, mely hétfő, kedd, szerda 7.30 – 16.00 óra, pénteki napon 8.00 – 12.00 óra (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/573-3/2021., valamint a munkakör megnevezését: falugondnoki pályázat címmel.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 3.

erfa

További hírek

Meghívó – Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogyMárianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX törvény 54.-a valamint a Képviselő-testület Szervezeti és működési Szabályairól szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet 36.-a alapján 2024. május 13-án (hétfőn) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívjuk:

Tovább olvasom »