Álláspályázat – jegyző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

Pest megye, 2627 Zebegény, Árpád utca 5.

Pest megye, 2631 Ipolydamásd, Fő út 85.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselőinek tekintetében. Jogszabályokban meghatározott jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • igazgatásszervező vagy közigazgatási-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség., • Közigazgatásban szerezett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, •

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény). A hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó. • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn a Kttv. 84-87. §-ai szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. február 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Moóri Tamara nyújt, a +36 30 399 3882 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákócz út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/24-1/2023 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jegyző kinevezéséhez Márianosztra, Zebegény, Letkés, Ipolydamásd, Ipolytölgyes települések polgármestereinek lakosságszám arányos, többségi döntése szükséges. Az egyéb munkáltatói jogokat Márianosztra Község Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.marianosztra.hu – 2023. január 16.
 • Önkormányzati hirdetőtáblák és honlapok – 2023. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázatok elbírálói fenntartják, több esélyes pályázó esetén pedig személyes meghallgatásra is sor kerülhet, előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napján megérkezzen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

III. fokú hőségriasztás

Tisztelt Lakosság! A Pest Vármegyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatal tájékoztatja Önöket, hogy a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi

Tovább olvasom »